PELGRIMEREN VOOR DE JEUGD


Het Pelgrimeren voor de jeugd is in 2008 begonnen in Vessem, in pelgrimshoeve Kafarnaum. Vrijwilliger van het eerste uur Jac Naus benaderde basisscholen met het idee over een pelgrimageproject met kinderen van groep 8. In het eerste jaar liepen er al ruim 400 basisschoolkinderen van school naar Vessem.

Door de pelgrimshoeve worden nu al meer dan tien jaar pelgrimages georganiseerd met scholen uit de regio van de Kempen, met als eindpunt de pelgrimshoeve. Hier doen ieder jaar ongeveer 900 kinderen van 23 scholen aan mee.


Over Kafarnaum

1979
De Congregatie Broeders van O.L.V. van Lourdes stelt de boerderij beschikbaar voor haar leden om ook alternatieve levensstijlen mogelijk te maken, buiten het klooster. De boerderij krijgt de naam Kafarnaum.

1989
Broeder Fons van der Laan gaat op pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Vol met ideeën kwam hij terug en richtte de Jacobshoeve op. Een ontmoetingsplek en kringloopwinkel in één.


1999
Er wonen nog maar twee broeders op Kafarnaum. Broeder Fons stelt de congregatie voor om het huisom te vormen tot pelgrimshoeve. Nieuwe activiteiten dienen zich aan, zoals pelgrimsweekenden.

2015
Om de continuïteit te waarborgen zijn de hoeve en de activiteiten ondergebracht in een aparte stichting, gedreven door vrijwilligers. Nog steeds gesteund door de congregatie.


Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ) heeft dit initiatief omarmt en heeft een actieve werkgroep Pelgrimeren voor de jeugd. Ook Jac Naus, die het initiatief in Vessem is gestart, zit in deze werkgroep. Veelal onder hoede van het NGSJ zijn nu ook elders in het land ‘pelgrimeren voor de jeugd’ initiatieven van de grond gekomen, volgens het format van Vessem. In Vessem worden zo nu en dan trainingsdagen voor begeleiders gehouden. Het NGSJ heeft het volgende als doelstelling van het Pelgrimeren voor de Jeugd beschreven:

‘Jeugd in de leeftijd tot 18 jaar stimuleren te gaan wandelen en zo te komen tot het lopen van pelgrimsroutes. Zo komen ze in aanraking met de natuur, cultuur, religie, spiritualiteit, weersomstandigheden. Ze ontmoeten mensen, ook uit andere landen, zoeken naar onderdak, eten en drinken en leren omgaan met tegenslagen. Hun fysieke mogelijkheden worden ontdekt en de saamhorigheid wordt ontwikkeld. Tijdens hun tochten doen ze vaak afstand van hun leven van alledag: computer, laptop, mobiel, televisie, vrienden en familie. Ze ontdekken dat ze al pelgrim zijn in hun eigen leven!’

Het NGSJ levert in veel gevallen een bijdrage aan deze projecten, soms via haar Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob. ‘Jongeren laten kennismaken met pelgrimeren’ is een van de doelstellingen van de stichting. In sommige gevallen wordt ook een bescheiden bijdrage van de scholen zelf gevraagd.

Initiatieven Pelgrimeren voor de jeugd

Inmiddels zijn er landelijk, en ook in België, steeds meer initiatieven om met jeugd bekend te maken met het pelgrimeren. Dat zijn projecten onder de hoede van het NGSJ, particuliere initiatieven of initiatieven onder de vlag van een andere organisatie. Hieronder vind je wat voorbeelden van projecten Pelgrimeren voor de Jeugd:

Fryslân – NGSJ (voorheen door Santiago aan het Wad)
Vanaf 2018 wordt er ook in Fryslân gepelgrimeerd met de jeugd. In 2018 deden er 10 scholen en 220 kinderen aan mee, in 2019 al 14 scholen en 250 kinderen. Het project in Fryslân is gestart door de stichting Santiago aan het Wad (een stichting ter gelegenheid van de viering van LF2018 Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018). Nu deze stichting ophoudt te bestaan, is het project onder de hoede van het NGSJ, regio Fryslân.  
artikel uit 2018 in de Leeuwarder Courant over pelgrimeren voor de jeugd in Fryslân, met Klaas Dankert
artikel in de Franeker Courant over de jeugdpelgrimage in 2018

Omgeving Nijmegen – NGSJ
De regio Arnhem-Nijmegen is in 2018 op kleine schaal begonnen met het Pelgrimeren voor de Jeugd. In 2019 willen ze doorpakken en meer scholen betrekken.
lees het artikel over de plannen voor 2019

Peelland – Harry Keijsers
Harry loopt al sinds 2015 in het kader van zijn zelfstandige initiatief pelgrimstochten met de jeugd. Lees meer over wat Harry doet.
Je krijgt er wel spierpijn van uit de Jacobsstaf van september 2017 (uitgave 115 – pagina 40)
Harry heeft in 2019 de 500 jeugdige pelgrim verwelkomd. Bekijk de korte reportage die lokale omroep SIRIS van deze gebeurtenis maakte.

Utrecht – Orde van Sint Jacob
Vanuit de Orde van Sint Jacob is in 2013 ook een initiatief gestart. Wat daar verder van gekomen is is niet bekend.
lees hier meer over op hun website

Abdij van Berne
In maart 2018 maart hebben leerlingen van het derde jaar VMBO van het Fioretti-college te Veghel een pelgrimage gemaakt naar de abdij van Berne.
lees het verslag van deze pelgrimage